Heim

KØYREOPPLEVING

 FOR ALLE

KVIFOR

VELGE OSS?

Øverland Scooter og ATV AS er tidlegare forhandlar av Lynx snøscooter og Can Am ATV frå BRP. Me har lang erfaring med salg, reparasjon og service av desse produkta.

Mekanisk Skade

Me utfører reparasjon av ditt køyretøy når uhellet har vore ute.

Read more

Vedlikehald - Service

Me utfører service på ditt  køyretøy etter nærmare avtale.

Read more

Elektriske komponentar

Me utfører feilsøking og reparasjon av ledningsnett og elektriske komponentar.

Read more

Salg

Salg av brukte køyretøy.

Read more