ØVERLAND

SCOOTER  og ATV AS

KØYREOPPLEVING

 FOR ALLE

KVIFOR

VELGE OSS?

Øverland Scooter og ATV AS er forhandlar av Lynx snøscooter og Can Am ATV frå BRP. Me har lang erfaring med salg, reparasjon og service av desse BRP produkta.

Mekanisk Skade

Me utfører reparasjon av ditt køyretøy når uhellet har vore ute.

Read more

Vedlikehald - Service

Me utfører service på ditt BRP køyretøy etter fabrikkens intervall og garantiprogram.

Read more

Elektriske komponentar

Me utfører feilsøking og reparasjon av ledningsnett og elektriske komponentar.

Read more

Salg

Salg av nye og brukte køyretøy.

Read more

Ring oss: 97 10 18 30

Copyright @ All Rights Reserved